Wobble Fashion

Wobble Fashion's

Elwi Kornips Netherlands

Neem contact op met

Neem contact op met Elwi Kornips voor meer informatie over hun fok.

Over Wobble Fashion’s

In 1977 kreeg ik mijn eerste Old English Sheepdog, ik woonde toen nog thuis bij mijn ouders, haar naam was Hairy Fellow Silver Alice, en het was zij, die de liefde voor dit ras zo groot heeft gemaakt. Op verzoek van de fokker zijn we toen met haar naar de tentoonstellingen gegaan en zo ben ik in het wereldje van showen en fokken terecht gekomen.

In 1980 ben ik mijn kennel gestart onder de naam Wobble Fashion’s en heb toen mijn eerste nestje gefokt. Ik fok overeenkomstig de reglementen van de rasvereniging en heb af en toe pups voor serieuze liefhebbers.